تهدیدات امنیتی و حضور گروه های مخالف دولت در مسیر پروژه های وزارت فواید عامه  در هرات هنوز هم از چالش های عمده سد راه تطبیق پروژه های این وزارت می باشد.

 

مسئولان ریاست فواید عامه ولایت هرات میگویند: تهدیدات امنیتی و کمبود پاسگاه های نظامی دولتی در مسیر پروژه ها یکی از عوامل اصلی کندی روند کار پروژه های این ریاست در هرات می باشد.

حبیب الله تیموری رییس فواید عامه هرات میگوید: هم اکنون کار ساخت شاهراه ها در پنج ولسوالی این ولایت جریان دارد و این پروژه ها  تا ختم سال جاری به بهره برداری میرسد.
هر چند  گفته هایی وجود دارد که برخی از شرکت های قرار داد کننده پروژه های سرک سازی به منظور اجرای کار، به برخی زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در مسیر پروژه ها باج میدهند اما رییس فواید عامه ولایت هرات این موضوع را رد میکند.

آقای تیموری تاکید دارد شرکت های قرار داد کننده بدون هیچ گونه باج دهی به گروه و یا فردی  کار شان را به پیش میبرند.

خط آهن هرات -خواف از جمله بزرگترین پروژه هایی وزارت فواید عامه در ولایت هرات می باشد که این ولایت را با کشور ایران وصل مینماید، مسئولان ریاست فواید عامه ولایت هرات از ختم فاز سوم این خط آهن سخن زده می افزایند که بزودی کار عملی فاز چهارم و نهایی این خط آهن از ولسوالی غوریان هرات تا میدان هوایی این ولایت شروع میگردد.

مسئولان ریاست فواید عامه ولایت هرات تاکید دارند که وزارت مربوطه برنامه های زیادی در راستای ساخت شاهراه های معیاری درولایت مختلف کشور روی دست دارد اما وجود گروه های مخالف دولت در مسیر شاهراه ها و نبود پاسگاه های امنیتی مورد نیاز، از عمده ترین مشکلات سر راه تطبیق چنین برنامه هایی عنوان میشود.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: