اداره شهرداری ولایت هرات بی نظمی در پیاده رو ها و جاده های این شهر را کم کاری ادارات مسوول، در انجام وظایف شان می داند.

 

محمد یونس احمدی مسوول دفتر مطبوعاتی شهرداری هرات به تلویزیون چکاد گفته که ادرات دولتی در انجام وظایف شان کم کاری کرده و این موضوع باعث ایجاد بی نظمی در شهر هرات شده است.

آقای احمدی در حالی این گفته ها را مطرح می کند که چند روز پیش ریاست صحت عامه هرات در صحبت با تلویزیون چکاد مدعی شده بود که از اداره شهرداری خواسته تا در جمع آوری دارو های غیرقانونی و جلو  گیری از فروش خود سرانه این دارو ها در پیاده رو ها و جاده های شهر، با این اداره همکاری نماید.

اما اکنون آقای احمدی می گوید که اداره صحت عامه در این قسمت تا کنون هیچ اقدامی نکرده است.

به باور برخی کارشناسان صحی فروش و در نتیجه استعمال داروهای غیرمجاز احتمال بروز یک سری بیماری ها را دارد.

 

بیشتر بخوانید:

انتقاد شهرداری هرات مبنی بر کم کاری برخی ادارات

انتقاد شهرداری هرات مبنی بر کم کاری برخی ادارات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :