شماری از ناظران نامزدان مجلس نمایندگان از کارمندان کمیسیون انتخابات انتقاد می کنند.

 

آنان می گویند در انتخابات امسال در بعضی از مناطق تقلب گسترده صورت گرفته است.

این نا ظران می گویند که صندق های رای دهی در ولسوالی ها این  ولایت به نفع بعضی از نامزدان از سوی برخی از کارمندان کمیسیون دست کاری شده است.

محمد نعیم جامی یکی از ناظران می گویند که اسنادی که در دست دارد از کمیسون انتخابات انتقاد می کند.

وی می گوید که کمیسیون سمع شکایات به درخواست های ناظران هیچ توجی ندارد.

آقای جامی با انتقاد تند از کارمندان کمیسیون انتخابات در هرات می گوید که اکثر کارمندان این نهاد، در تقلب های گسترده دست دارند.

او می گوید که رییس کمیسیون انتخابات در هرات به آنها گفته که شماری آرای این صندق ها در مرکز کشور صورت می گیرد.

یکی دیگر از ناظران می گوید که شمارش آرای که در هرات صورت می گیرد، قابل پذیرش آنها نیست.

سید مسلم سادات یکی از ناظران انتخاباتی در هرات می گوید که روز پنج شنبه هفته گذشته،  شماری از کارمندان کمیسیون بعضی از صندق ها را به سود شماری از نامزدان دستکاری کردند.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در هرات در مورد این انتقاد های چیزی نمی گویند.

اما کمیسیون مستقل سمع شکایات در هرات می گوید که به تمام شکایت های ثبت شده رسیدگی خواهد شد.

امیر محمد مظفر، عضو کمیسیون ولایتی سمع شکایات در هرات می گوید که شکایت ناظران را ثبت و از طریق راه های قانونی این شکایت را بررسی می کنند.

این عضو کمیسیون سمع شکایات در هرات، تایید می کند که بعضی از افراد به نحوی شماری از صندق ها را دستکاری کرده اند.

به گفته آقای مظفر این موضوع رسماً از سوی کمیسیون سمع شکایات به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش شده است.

یک ماه از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در کشور می گذرد.

انتخاباتی که با چالش های فراوانی برگزار شد.

یکی از این چالش ها، انتقاد از وجود تقلب گسترده در روز های انتخابات بود.

نگرانی که تاهنوز برطرف نشده و کمیسیون انتخابات هم به منظور رضایت نامزدان انتخابات و مردم کشور، شمارش مجدد آرای بعضی از محلات و مراکز رای دهی را آغاز کرد

 

بیشتر بخوانید:

انتقاد تند شماری از ناظران از کمیسیون مستقل انتخابات در هرات

انتقاد تند شماری از ناظران از کمیسیون مستقل انتخابات در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: