روند رای دهی انتخابات مجلس نمایندگان در قندهار  صبح امروز آغاز شد

روند رای دهی انتخابات مجلس نمایندگان در قندهار  صبح امروز آغاز شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :