حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که نمایندگانی از امریکا و سازمان ملل برای رفع تحریم ها از این حزب در آینده نزدیک به کابل خواهند آمد.
محمد امین کریم، رییس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته است که کار کمیسیون اجرایی تطبیق موافقتنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی آغاز گردیده و قرار است که هیئتی از امریکا و سازمان ملل برای تطبیق مواد این موافقتنامه به کابل بیاید.
کمیسیون مشترک اجرایی توافقنامه صلح حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری افتتاح شد و روز دوشنبه عملاً کار خود را آغاز کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: