وزارت فواید عامه می‎گوید نشست مشترک میان افغانستان و ازبکستان در بخش‎های مختلف سهولت ایجاد می‎کند.
مهدی روحانی سخنگوی این وزارت گفت: ” در این نشست اقتصادی وزرای بخش اقتصاد افغانستان و نماینده اتاق تجارت و صنایع کشور اشتراک خواهند کرد”.
این نشست اقتصادی امروز در ازبکستان برگزار می‎شود و برای دو روز است.
به گفته وزرات فواید عامه افغانستان در این نشست اقتصادی روی مسایل ترانزیتی، تجارتی، سرمایه گذاری و برخی موارد دیگر صحبت می‎شود.

 

امیدواری‌ها بر نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان

امیدواری‌ها بر نشست مشترک اقتصادی افغانستان و ازبکستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید: