کارمندان امنیت ملی هرات، دو تن از ساکنان این ولایت را، به ظن تلاش برای ربایش پسر یکی از بازرگانان بازداشت کرده است.
به اساس خبرنامۀ این ریاست، این افراد افزون به تلاش برای آدم‌ربایی، به خانه این بازرگان بمب دستی پرتاب کرده بودند.
در خبرنامه آمده است که این افراد به جرم‌شان اعتراف کرده‌اند.
آدم‌ربایی از جدی‌ترین نگرانی بازرگانان در هرات شمرده می‌شود بارها بازرگانان، از نیروهای امینتی خواستار پایان دادن به کاروان آدم‌ربایی شده‌اند.
این در حالی است که چندی پیش، کارمندان امنیت ملی هرات مدعی شده بودند که تمامی گروه‌های آدم‌ربا در هرات متلاشی شدند اما پس از این ادعا، دو مورد بازداشت گروه‌های آدم‌ربا در این شهر گزارش شده است.

 

 

امنیت ملی هرات دو تن را به ظن آدم‌ربایی بازداشت کرد کارمندان امنیت ملی هرات، دو تن از ساکنان این ولایت را، به ظن تلاش برای ربایش پسر یکی از بازرگانان بازداشت کرده است. به اساس خبرنامۀ این ریاست، این افراد افزون به تلاش برای آدم‌ربایی، به خانه این بازرگان بمب دستی پرتاب کرده بودند. در خبرنامه آمده است که این افراد به جرم‌شان اعتراف کرده‌اند. آدم‌ربایی از جدی‌ترین نگرانی بازرگانان در هرات شمرده می‌شود بارها بازرگانان، از نیروهای امینتی خواستار پایان دادن به کاروان آدم‌ربایی شده‌اند. این در حالی است که چندی پیش، کارمندان امنیت ملی هرات مدعی شده بودند که تمامی گروه‌های آدم‌ربا در هرات متلاشی شدند اما پس از این ادعا، دو مورد بازداشت گروه‌های آدم‌ربا در این شهر گزارش شده است.

امنیت ملی هرات دو تن را به ظن آدم‌ربایی بازداشت کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :