۹ تفاهم نامه همکاری مشترک در بخش سواد آموزی، میان وزارت معارف وبرخی دیگر از وزارت خانه های دولت، با حضور سرور دانش؛ معاون رییس جمهور و رییس کمیته ملی سواد آموزی به امضا رسید.
معاون رییس جمهور در این جلسه تصریح کرد که وزارت معارف و ارگان های ذی ربط، مسؤلیت سنگینی را در جهت توسعه سواد آموزی و امحای بیسوادی در کشور به دوش دارند .
آقای دانش در این راستا اشاره کرد که اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، دولت ها را به معارف فراگیر و عادلانه با معیار های امروزی، مکلف ساخته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,