امضای قرار داد 99 پروژه انکشافی در 21 ولایت افغانستان

امضای قرار داد ۹۹ پروژه انکشافی در ۲۱ ولایت افغانستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :