پولیس هرات: تدابیر ویژه برای امنیت روزهای عاشورا و تاسوعا روی دست داریم

پولیس هرات: تدابیر ویژه برای امنیت روزهای عاشورا و تاسوعا روی دست داریم

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :