به ارزش یک صد هزار دالر برای زندانیان زندان مرکزی هرات، پوشاک زمستانی و مواد اولیه مورد نیاز توزیع شده است.
عبدالله عزیزی مدیر زندان این ولایت گفته برای هر زندانی یک تخته کمپل، چهار عدد صابون، دو جوره جوراب زمستانی و چهاربسته پودر کالاشویی توزیع شد.
آقای عزیزی گفته که ایجاد کانال های فاضلاب زندان، ترمیم برق معیاری و ساخت انتظارخانه برای ملاقات کنندگان از جمله کارکردهای این نهاد در هرات می باشد.
هم اکنون در زندان هرات ۲۶۰۰ تن دربند هستند که ۱۸۶ تن آنان بانوان می باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: