نخست وزیر عراق تاکید کرد که ائتلاف بین المللی از توان ارتش عراق در جنگ علیه داعش غافلگیر شد و وارد مرحله پیشرفته ای از عملیات آزادسازی موصل شده ایم.
حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در سخنانی اظهار داشت: وارد مرحله پیشرفته ای از عملیات آزادسازی موصل شده ایم اما طبق برنامه ما در طول عملیات آزادسازی موصل، شهرها خالی از سکنه نخواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ائتلاف بین المللی از توان ارتش عراق در جنگ علیه داعش غافلگیر شد و دولت هرگز اجازه نخواهد داد خاک عراق اشغال شود.
نخست وزیر عراق همچنین بیان داشت: به کمک جامعه جهانی برای نابودی تروریسم نیاز داریم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: