مجلس نمایندگان، عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی را روز گذشته تصویب کرد. حالا کشور ما در چند قدمی عضویت رسمی در این سازمان معتبر بین‌المللی قراردارد.
مزمل شینواری، معین وزارت تجارت و صنایع گفت: «تصویب عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی از سوی مجلس نتیجۀ تلاش‌های مستمر افغانستان در طول بیش از نیم دهه در راستای اصلاح محیط تجارتی می‌باشد».
آقای شینواری افزود: «این اقدام مجلس نمایندگان دروازه‌‌های بازارهای پرمنفعت بین‌المللی را به روی افغانستان بازخواهد نمود و ترانزیت را تسهیل خواهد بخشید».
به گفته شینواری، این تصویب در حل منازعات تجارتی کمک خواهد کرد و زمینه‌ را برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر مساعد خواهد ساخت.
طبق خبرنامه “اداره انکشاف بین‌المللی ایالات‌متحده”، افغانستان طی سال‌هایی که منتهی به کسب عضویت آن در سازمان تجارت جهانی شد، اصلاحات قوانین مرتبط با تجارت را آغاز نمود و مذاکرات دسترسی دوجانبه به بازارهای کالا و خدمات را با ۹ عضو سازمان تجارت جهانی به انجام رسانید.
“اداره انکشاف بین‌المللی ایالات‌متحده” تأکید کرده است که پروژه این اداره برای تجارت و عواید افغانستان موسوم به ATAR از نزدیک با حکومت افغانستان به‌منظور کسب عضویت سازمان تجارت جهانی کارکرده است و به حمایت افغانستان بعد از عضویت نیز ادامه خواهد داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: