افغانستان جهت ریاست دوره ای کمیته سوم سازمان ملل متحد که مسایل حقوق بشر را مورد بررسی قرار می دهد، گزینش شده است.

 

نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با نشر این خبر اظهار داشته است که رسیدن کشور به این موقف جهانی نشان دهنده این است که تلاش های افغانستان در عرصه حقوق بشر، باعث جلب توجه کشور های جهان شده است.

گفتنی است که افغانستان ریاست دوره ای هفتاد و سومین کمیته سوم مجمع عمومی در سال جاری و سال آینده میلادی را به عهده خواهد داشت.

لازم به ذکر است که افغانستان معاونیت مجمع عمومی این سازمان و عضویت شورای اقتصادی سازمان ملل متحده را نیز به عهده دارد.

 

بیشتر بخوانید:

خواست سازمان ملل از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان

افغانستان به ریاست دوره ای کمیته سوم سازمان ملل انتخاب شد

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: