یافته‌های بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری است.
بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰کشور جهان مورد بررسی قرار داده است، در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در ردۀ ۱۸۳ قرار داشته و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.
بر اساس این گزارش، زیلاند جدید بهترین کشور و سومالی بدترین کشور برای تجارت و سرمایه گذاری می باشد.
این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی پروژه‌ی عدالت جهانی، افغانستان سومین کشور قانون‌شکن جهان نیز شناخته شده است.در این فهرست افغانستان از میان ۱۱۳ کشور دنیا، در رده‌ی ۱۱۱ قرار گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: