مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند که نزدیک به ۸۰ درصد شهروندان به خدمات اولیه صحی دسترسی دارند.

 

فیروز الدین فیروز وزیر این وزارت به رسانه‌ها گفته که این آمار در دو سال قبل به ۶۰ درصد می‌رسید.

وزیر صحت عامه افغانستان در سفرش به ولایت بلخ، سنگ تهداب اعمار چهار مرکز صحی را در این ولایت گذاشت.

وی بیان داشته که در جریان دو سال گذشته بیش از ۴۰۰ مرکز صحی را در روستاها ایجاد شده که به شهروندان افغانستان خدمات صحی را ارائه می‌کنند.

او می‌گوید که با وجود افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی در مناطق دور افتاده، امراض سرطانی شهروندان افغانستان را مجبور ساخته که برای تداوی آن به خارج از کشور بروند.

فیروز الدین فیروز افزود که سالانه ۳۰۰ میلیون دالر بخاطر تداوی امراض‌ در بیرون از افغانستان به مصرف می‌رسد.

این در حالیست که نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی در افغانستان از خارج شدن پول بخاطر تداوی بیماری‌های شهروندان در گذشته نیز سخن گفته بودند.

 

بیشتر بخوانید:

افزایش 20 درصدی دسترسی به خدمات اولیه صحی در افغانستان

افزایش ۲۰ درصدی دسترسی به خدمات اولیه صحی در افغانستان

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: