پیش‌بینی می‌شد که پس از سونامی ۲۰۱۱ هزینه پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما در جاپان بالا خواهد بود اما اکنون با محاسبات تازه آشکار شده که این هزینه بسیار بالاتر از آنی است که فکر می‌شد.
بر اساس محاسبات جدید هزینه پاکسازی فاجعه اتمی در نیروگاه فوکوشیما ۲۰۱ میلیارد دالر برآورد شده است.
بدین ترتیب این مقدار بیش از دو برابر هزینه‌ای است که پیش از این برای پاکسازی نیروگاه فوکوشیما پیش‌بینی شده بود.
وزارت صنایع جاپان در سال ۲۰۱۳ اعلام کرده بود که برای پاکسازی نیروگاه اتمی فوکوشیما و پرداخت غرامت به مردم آسیب‌دیده در منطقه نیروگاه، ۹۸ میلیارد دالر پیش‌بینی شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: