تب خونریزی دهنده جان 17 نفر را در هرات گرفته است

تب خونریزی دهنده جان ۱۷ نفر را در هرات گرفته است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :