مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع فراه، از افزایش قیمت مواد اولیه به خاطر مسدود بودن مرز ایران با افغانستان ابراز نگرانی می‌نمایند.
عسکر فراهی، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع فراه به تلویزیون چکاد گفته است که به دلیل مسدود بودن مرز کشور با ایران، طی چند روز اخیر قیمت مواد اولیه به گونه سرسام آور افزایش یافته است.
به گفتۀ آقای فراهی، قیمت یک کیلو کچالو ۳۰ افغانی افزایش یافته است.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که مسدود شدن مقطعی مرزهای کشورهای همسایه به دلایل نامشخص، افزایش قیمت مواد اولیه را در بازارهای کشور به همراه دارد.

 

افزایش قیمت مواد اولیه در فراه به‌خاطر مسدود بودن مزر ایران

افزایش قیمت مواد اولیه در فراه به‌خاطر مسدود بودن مزر ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,