این وزارت در صفحه فیس‌بوکش نگاشته است که از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۹۸ میلیارد افغانی جمع‌آوری شده است، در حالی که سال گذشته ۱۷۹.۴۶ میلیارد افغانی درآمد به دست آمده بود.

به گفته وزارت مالیه، در جریان سال نزدیک به ۱۸.۵۴ میلیارد دالر درآمد کشور افزایش یافته است.

پیش از این نیز وزارت مالیه اعلام کرده بود که درآمد دولت افغانستان از جانب مالیات تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.