افزایش ترورها در هرات نگرانی ساکنان و فعالان مدنی را برانگیخت

افزایش ترورها در هرات نگرانی ساکنان و فعالان مدنی را برانگیخت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :