مسئولان در ریاست زراعت بدخشان از سهیم شدن بیشتر زنان در فعالیت‎های زراعتی در این ولایت خبر می دهند.

 

«نصیراحمد احمدی» مسئول برنامه ‌های زراعتی ریاست زراعت بدخشان می‌گوید که سهیم شدن زنان در برنامه‎ های زراعتی وزارت زراعت در بدخشان سبب شده که زنان در تقویت اقتصاد خانواده‌های خود موثر واقع شوند.

مسئول برنامه ‌های زراعتی ریاست زراعت بدخشان افزود که به همکاری موسسه‌های غیردولتی توانسته ‌اند، برنامه‌ هایی را در بدخشان تطبیق کنند که زنان زیادی در برنامه‌های زراعتی سهیم شوند.

احمدی می‌گوید که ریاست زراعت برنامه‌های زیادی برای سهم دهی زنان در فعالیت‌های زراعتی دارد و یک اداره ‌ی مشخص در ریاست زراعت زیر نام اقتصاد خانواده ‌ها فعالیت می ‌کند و این اداره سعی می‌کند تا زنان را بیشتر به کارهای زراعتی جلب کند.

 

بیشتر بخوانید:

برای توسعه زراعت قندوز، پای زنان هم به بخش زراعت کشیده شد

افزایش اشتراک زنان در برنامه های زراعتی در بدخشان

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: