فعالیت های پلیس هرات در 2 ماه گذشته 200 مجرم را روانه زندان کرده است

فعالیت های پلیس هرات در ۲ ماه گذشته ۲۰۰ مجرم را روانه زندان کرده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :