افراسیاب ختک، یکی از سناتوران پیشین مجلس سنای پاکستان با اشاره به افزایش حمله‌ها در افغانستان گفته است دولت پاکستان از خاکش به طالبان افغان اجازه می‌دهند تا به‌عنوان یک حکومت موازی با کابل در افغانستان عمل کنند.
افراسیاب ختک از عملکرد پاکستان به خاطر سیاست دوگانه‌اش در مبارزه با تروریسم به‌شدت انتقاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به حمله هفته گذشته در شهر پیشاور پاکستان گفته است حکومت پاکستان می‌خواهد تروریسم را در کشورش توسعه دهد.
آقای ختک در نوشته‌ای که دریکی از روزنامه‌های محلی پاکستان به نشر رسیده گفته است که متأسفانه هنوز صحبت مبارزه علیه تروریسم وجود دارد اما پس از تصویب برنامه ملی ضد ترور تفاوت صورت گرفت و باید فرقی میان تروریسم خوب و بد وجود نداشته باشد.
این سناتور پیشین پاکستانی افزوده است، اما بعداً به‌زودی مشخص شد که دولت قصد ندارد علیه جیش محمد، لشکر طیبه و طالبان افغان اقدام کند و اکنون این شبکه‌های بزرگ و شماری از شبکه‌های کوچک زیر سایه حکومت پاکستان کار می‌کنند.
به گفته ختک شبکه‌های یادشده در پاکستان مستقر هستند اما کمک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برایشان می‌رسد و جنگ بزرگ در طول یک و نیم سال گذشته در افغانستان و حمله‌های اخیر در پاتانکوت هند مصداق این واقعیت است.
حکومت افغانستان در یک سال اخیر بارها پاکستان را به حمایت از هراس‌افگنی در کشور و عدم صداقت و سیاست دوگانه‌اش در برخورد و مبارزه با تروریسم متهم کرده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: