وزاری فواید عامه و احیا و انکشاف دهات در سفرشان به ولایت هرات ۴ پروژه سرک سازی در ولسوالی‌های انجیل و گذره افتتاح کردند.
آن‌گونه که محمود بلیغ وزیر فواید عامه می‌گوید امنیت نسبی سبب شده که این ولایت بیشترین شمار پروژه‌های عمرانی را در خود جای دهد.
راه اندازی قطعه چهارم خط آهن هرات- خواف و تورغندی از خواست‌های جدی وزیر فواید عامه است واین وزارت در تلاش جلب کمک نهادهای کمک کننده می‌باشد.
تاکنون در هرات ۲۱۵ پروژه انکشاف دهات به بهره برداری رسیده است و به گفتۀ نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات این وزارت در تلاش راه اندازی پروژه های بیشتر در سال آینده می‌باشد.
وزارت احیا و انکشاف دهات قرار است در سال آینده، ۴ پروژه سرک سازی در ولسوالی های کهسان، فارسی، اوبه و شیندند راه اندازی نماید.

 

افتتاح 4 پروژه سرک سازی در ولسوالی‌های انجیل و گذره

افتتاح ۴ پروژه سرک سازی در ولسوالی‌های انجیل و گذره

این مطلب را به اشتراک بگذارید: