افتتاح 15 پروژه انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی در هرات

افتتاح ۱۵ پروژه انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :