به زودی پلی به طول 100 متر در بادغیس ساخته می شود

به زودی پلی به طول ۱۰۰ متر در بادغیس ساخته می شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :