افتتاح پروژه انکشافی به هزینه بیش از 6.2 میلیون افغانی در هرات

افتتاح پروژه انکشافی به هزینه بیش از ۶٫۲ میلیون افغانی در هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :