افتتاح ترمینال مؤقت ترانزیتی در ولایت نیمروز

افتتاح ترمینال مؤقت ترانزیتی در ولایت نیمروز

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :