افتتاح برنامه میثاق شهروندی در ناحیه 12 شهر هرات

افتتاح برنامه میثاق شهروندی در ناحیه ۱۲ شهر هرات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :