معاون وزارت مالیه رژیم پیکار جویان طالب در کابل بازداشت شد

معاون وزارت مالیه رژیم پیکار جویان طالب در کابل بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :