به گفته اعضای این مجلس، این اقدام پاکستان که از سوی (ISI) انجام پذیرفته بر خلاف موازین دیپلماتیک است و افغانستان باید اقدام مشابهی انجام دهد.

در بیانیه منتشر شده از سوی مجلس نمایندگان، احضار عاطف مشعل، سفیر افغانستان در پاکستان از سوی سازمان استخباراتی آن کشور با ارزش‌های بین‌المللی پذیرفته شده و روابط همسایگی دیرینه دو کشور در تضاد است.

این بیانیه در حالی منتشر شده است که پاکستان ادعای بد رفتاری با عاطف مشعل را رد کرده و تاکید کرده است که دیپلمات‌های کشورهای خارجی باید با اصول دیپلماسی این کشور وفق پیدا کنند.