شورای شهر: اکثریت پارکینگ های وسایط نقلیه درهرات غیر معیاری است

شورای شهر: اکثریت پارکینگ های وسایط نقلیه درهرات غیر معیاری است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :