رانندگان موترهای ویشی خواهان رهایی موترهای شان از اداره ترافیک هرات شدند

رانندگان موترهای ویشی خواهان رهایی موترهای شان از اداره ترافیک هرات شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :