تمام مواد انتخاباتی به ولسوالی های ولایت بادغیس رسیده است

تمام مواد انتخاباتی به ولسوالی های ولایت بادغیس رسیده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :