تمام مواد انتخاباتی به ولسوالی های ولایت بادغیس رسیده است

سازمان ملل متحد نسبت به دوره پسا انتخابات در افغانستان هشدار داد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :