مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‎گویند به دلیل عدم فعالیت موترهای باربری حکومت میلیون‎ها دالر متضرر شده‎است.
خان جان الکوزی معاون این اتاق گفت: “اخذ پول غیر قانونی از موترهای باربری، تکس شاروالی، فیس خدمات شهری، تحویلی انواع مختلف تکس‎های گمرکی از عوامل عمده متوقف شدن موترهای باربری است”.
الکوزی از حکومت خواست که جلو اخاذی‎های غیر قانونی را بگیرد و از موترهای باربری مطابق قانون پول گرفته شود.
اتحادیه موترهای باربر ی از روز دوشنبه گذشته بدین‌سو اعتصاب کاری کرده بود این اعتصاب دیروزپایان یافت.

 

اعتصاب موترهای باربری میلیون‌ها دالر ازعواید دولت را کم کرده است

اعتصاب موترهای باربری میلیون‌ها دالر از عواید دولت را کم کرده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید: