نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری

نامش خلیل احمد است و برای آنچه عدالت می خواند فریاد می کشد

به گفته این فرد حدود یک و نیم سال قبل پدرش که عبدالحکیم نام دارد از سوی فردی در ولسوالی کرخ هرات اختطاف و سپس  به قتل رسید.

او میگوید: طی یک و نیم سال اخیر بارها به منظور رسیدگی به این پرونده  دروازه نهاد های امنیتی و حقوقی در ولسوالی کرخ  را کوبیده اند اما تا کنون هیچ کسی به داد شان نرسیده است.

اقارب مقتول ، به تازه گی جسد اش را از مربوطات ولسوالی کرخ پیدا کرده و صبح امروز به منظور عدالت خواهی جسد عبدالحکیم را به دورازه مقابل ساختمان مقام ولایت هرات آوردند.

وکیل مدافع خانواده متضرر میگوید: عبدالحکیم حدود یک سال قبل از سوی فردی به بهانه اینکه گویا قرض هایش را میدهد اختطاف و سپس به قتل رسیده است.

وی می افزاید: در این رابطه فردی نیز از مدت سه ماه به اینسو توسط نهاد های امنیتی بازداشت شده است.

با این وجود اداره محلی هرات بر پیگیری جدی این قضیه تاکید می ورزد.

این در حالیست که اخیرا پنج تن به شمول عسکر انوری عضو شورای ولایتی هرات به جرم اختطاف منجر به قتل در کابل اعدام شدند.

با این وجود آیا قاتلین عبدالحکیم نیز مجازات خواهند شد سوالی که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :