نوشتن اشعار بی مورد روی بدنه سه چرخه‌ها، فرهنگ هرات را صدمه می ‌زند

نوشتن اشعار بی مورد روی بدنه سه چرخه‌ها، فرهنگ هرات را صدمه می ‌زند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :