نیروهای امنیتی فراه 445 راس گوسفند را به صاحب اش بازگرداندند

نیروهای امنیتی فراه ۴۴۵ راس گوسفند را به صاحب اش بازگرداندند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :