مسئولان در اتاق‌های تجارت و صنایع گفته‌اند که به دلیل اعتراض‌های ضد دولتی در کابل، دو میلیون دالر به بازرگان صدمه رسیده است.
خان جان الکوزی، معاون این اتاق‌ها گفت: “”روزانه به ما دو میلیون دالر زیان وارد می‌شود. امیدوارم که دولت و کسانی که مخالفین اند به یک راه حل برسند تا زندگی دوباره عادی شود.”
این در حالی است که در انفجار مرگبار روز چهارشنبه در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل به گفتۀ حکومت افغانستان بیش از ۱۵۰ کشته به‌جای گذاشت.
به دنبال این رویداد، اعتراض‌های در کابل راه افتاد و معترضان در چندین محل خیمه‌های تحصن زده و خواهان برکناری مقام های ارشد حکومت شده‌اند.

 

اعتراض‌های ضد دولتی در کابل دو میلیون دالر به بازرگان صدمه رسانده است

اعتراض‌های ضد دولتی در کابل دو میلیون دالر به بازرگان صدمه رسانده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید: