نویسنده فرانسوی درباره جنگ پنهان کشورش در افغانستان اظهار داشت که اشخاصی در پاریس برای حضور در افغانستان آموزش دیدند و آن‌ها با گروه طالبان نیز همکاری کردند.
“ژان کریستوف نوتین” نویسنده فرانسوی در کتاب “جنگ مخفی فرانسه در افغانستان” به بررسی نفوذ و رخنه سرویس اطلاعات فرانسه در افغانستان و کمک فرانسه به گروه‌های تروریستی در افغانستان پرداخته است.
کریستوف نوتین در کتاب خود ضمن افشای برخی از اسرار جاسوسی فرانسه در افغانستان، آورده است: آغاز جهش در عملکرد جاسوسی فرانسه در افغانستان در سال ۱۹۹۵ بود، پس از اقدام تروریستی در متروی پاریس که باعث کشته شدن هشت نفر شده بود، فرانسه اشخاصی را وارد گروه‌ شبکه‌های تروریستی کرد و تعدادی از اعضای آنان را نیز در پاریس آموزش داد.
در مجموع این نویسنده مشهور فرانسوی که کتاب‌های متعددی در زمینه جنگ دارد، در این کتاب به صورت کلی و جزئی به اثبات نفوذ سازمان‌های جاسوسی فرانسه در افغانستان و فعالیت‌های گسترده این سازمان می‌پردازد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: