اطفائیه هرات هنوزهم از تشکیلات 25 سال قبل استفاده می‌کند

اطفائیه هرات هنوزهم از تشکیلات ۲۵ سال قبل استفاده می‌کند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :