محمد اشرف غنی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز گذشته در حاشیه نشست جهانی “ترانسپورت پایدار” در ترکمنستان دیدار کردند.
رییس جمهور غنی با صدراعظم پاکستان در مورد وضعیت افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده‌است.
رییس جمهور محمد اشرف غنی از فداکاری های اردوی پاکستان در امر مبارزه با تروریزم ستایش کرده و از برداشتن گام هایی به هدف تقویت روابط میان افغانستان و پاکستان اطمینان داده‌است.
بر اساس گزارش ها نواز شریف گفته است که پاکستان حامی صلح پایدار در افغانستان است و افزوده صلح پایدار در افغانستان به نفع پاکستان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: