رئیس جمهور افغانستان طی هفته جاری، وضعیت آتش بس کنونی را با والیان ۳۴ ولایت کشور بررسی خواهد کرد.

 

رئیس جمهور کشور در دیدار با والیان بر علاوه موضوع آتش بس، در رابطه با مدیریت در نهادهای محلی ولایت‌ها نیز گفتگو خواهد کرد.

«شاه حسین مرتضوی» معاون سخنگوی دفتر ریاست جمهوری گفت که در این طرح حکومت، بررسی صورت خواهد گرفت که از آتش بس چگونه می‌توان در توسعه ساحه نفوذ حکومت و ارائه خدمات بهتربه هموطنان گام های موثری برداشت.

«اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان، روز سه‌شنبه ۵ سرطان با والیان ولایات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان دیدار کرد

اودر دیدار با والیان پنج ولایت، همچنان برای آن‌ها هدایت داد که برنامه‌های زیربنایی و انکشافی را سرعت بخشند.

 

بیشتر بخوانید:

اشرف غنی در رابطه با آتش بس با والیان 34 ولایت گفتگو می‌کند

اشرف غنی در رابطه با آتش بس با والیان ۳۴ ولایت گفتگو می‌کند