اشتراک نزدیک به 14هزار نفر از ساکنان هرات در ثبت‌نام انتخابات

اشتراک نزدیک به ۱۴هزار نفر از ساکنان هرات در ثبت‌نام انتخابات

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :