106 هزار بادغیسی برای رای دادن در انتخابات ثبت نام کرده اند

۱۰۶ هزار بادغیسی برای رای دادن در انتخابات ثبت نام کرده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :