شورای امنیت افغانستان به گزارش اخیر یوناما واکنش نشان داد

شورای امنیت افغانستان به گزارش اخیر یوناما واکنش نشان داد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :