دفتر نمایندگان سازمان ملل از معرفی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال کرده و آنرا گامی برای جلب اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی خوانده است.
یوناما پس از معرفی اعضای کمیسیون های انتخاباتی اعلامیه صادر کرده و گفته است که معرفی شدن اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی برای تامین شفافیت و جلب اعتماد مردم به این نهادها نقش مهم دارد.
این سازمان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است که هرچه زود تر تقسیم اوقات برگزاری انتخابات را ترتیب دهند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل گفته است کمک‌های سازمان ملل برای برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.
کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی دیروز به طور رسمی از سوی رهبران حکومت معرفی شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: