یک شرکت مقیم لندن که معلومات استخباراتی را تجزیه و تحلیل می‌کند، می گوید که داعش دست کم در ۵۲ مورد در عراق و سوریه از سلاح های کیمیایی استفاده کرده است. این گزارش هنگام عملیات بازپس گیری موصل انتشاف می یابد.
گروه داعش از سال ۲۰۱۴ به این سو دست‌کم ۵۲ بار در عراق و سوریه بعد از تصرف مناطق وسیع در این دو کشور خاورمیانه از سلاح های کیمیایی استفاده کرده است.
در حالی که نیروهای عراقی می خواهند کنترول شهر شمالی موصل را در لشکر کشی جاری شان در دست گیرند، شرکت آی اچ اس (IHS) گفته است که امکان دارد این جهاد گرایان برای دفاع از مواضع شان از سلا ح های کیمیایی، بیولوژیکی و تشعشع دهنده (رادیولوژیک) استفاده کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: