استفاده ازکپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شد

استفاده ازکپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :