مسئولان در اداره کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که بعد از مخالفت‌های شدید مردم و برخی از مسئولان مبنی بر استفاده کپی شناسنامه در ثبت نام رای دهی، این کمیسیون تصمیم گرفته که از اصل شناسنامه در انتخابات استفاده شود.

 

اداره کمیسیون مستقل انتخابات با نشر خبر نامه ای گفت که استفاده از کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی نگرانی شهروندان کشور را برانگیخته است.

خبرنامه افزود که از چندی پیش به حکم ریاست جمهوری استفاده کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی مشروعیت پیدا کرده بود اما این روند با واکنش‌های شدید روبرود شد.

درگزارش این کمیسیون آمده است که به خاطر رفع این نگرانی‌ها، پروسه ثبت نام رای‌دهندگان بر اساس اصل شناسنامه صورت خواهد گرفت.

گفته می‌شود که اداره کمیسیون مستقل انتخابات با ید تحت هر شرایطی پایبند  شفافیت در روند انتخابات پیش رو بود تا این روند عادلانه برگزار شود.

براساس گفته‌های خبرنامه کمیسیون مستقل انتخابات، استفاده کپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شده است.

 

بیشتر بخوانید:

استفاده ازکپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شد

استفاده ازکپی شناسنامه در روند ثبت نام رای دهی لغو شد

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: