دولت استرالیا قوانین سخت‌گیرانه جدیدی درخصوص پناهجویان ارایه کرده است. این طرح هفته آینده برای رای‌گیری در پارلمان کشور مطرح می‌شود.
بر اساس پیشنهاد دولت این کشورآندسته از پناهجویانی که از طریق دریا به این کشور می‌آیند هرگز اجازه ورود و یا زندگی در این کشور را نخواهند داشت.
ملکوم ترنبال، نخست‌وزیر استرالیا، می‌گوید این طرح باعث توقف فعالیت قاچاقچیان انسان خواهد شد چون پناهجویان می‌دانند که تلاش آنها برای ورود به استرالیا ناکام خواهد ماند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: